Phi lợi nhuận (Non-profit) khác Không vì lợi nhuận (Not-for-profit) như thế nàoPost in October 13, 2016 7:32 am BY

Phần 1: Mô hình phi lợi nhuận có trong quy định luật pháp Việt Nam không?

Khái niệm mô hình phi lợi nhuận hiện nay không có trong quy định luật pháp Việt Nam, vì vậy ko có khái niệm trường học phi lợi nhuận hay bệnh viện phi lợi nhuận ở Việt Nam.

Ví dụ như với trường học tư thục, theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học, chỉ có quy định về mô hình trường đại học Không vì lợi nhuận (Not-for-profit) mà thôi. Trường học Không vì lợi nhuận có rất nhiều ưu đãi, từ tiếp cận vốn, đất đai hay quyền lợi cổ đông.

Và với ngành y cũng vậy, chưa có quy định về phi lợi nhuận, chỉ có khám chữa bệnh nhân đạo.

Phi lợi nhuận (Non-profit) là khái niệm khác với Không vì lợi nhuận (Not-for-profit).

“Phi lợi nhuận” thì ko có quy định gì hết. “Không vì lợi nhuận” thì nằm trong luật.

Nôm na, muốn né quy định luật pháp, nếu phải chọn giữa 2 từ trên thì chọn từ “Phi lợi nhuận”

Phần 2: Phi lợi nhuận hay Không vì lợi nhuận?

Phi lợi nhuận trong tiếng Anh là Non-profit.
Không vì lợi nhuận trong tiếng Anh là Not-for-profit.

Trên thế giới, cái tên “Phi lợi nhuận” thường gây nghi ngờ, với doanh nghiệp tư nhân là trục lợi trá hình hoặc núp dưới danh người tốt hoặc định kiến với dịch vụ công là chất lượng tồi. Có rất nhiều kẽ hở trong luật pháp để các công ty phi lợi nhuận khai thác nhằm kiếm lời nhiều hơn từ cái danh phi lợi nhuận.

Và theo kinh nghiệm quốc tế, Mô hình Phi lợi nhuận (Non-profit) thường gắn với việc cải thiện đời sống cho những cộng động chịu thiệt thòi, chẳng hạn như tạo việc làm cho những nhóm yếu thế của xã hội như những người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người ra tù hoàn lương …

Mô hình Không vì lợi nhuận được áp dụng trong trường hợp lợi nhuận thu được chủ yếu để sử dụng tái đầu tư hoặc để mở rộng tác động xã hội của doanh nghiệp, cho dù tỉ lệ lợi nhuận đó là bao nhiêu %.

Doanh nghiệp Phi lợi nhuận khác với Doanh nghiệp Không vì lợi nhuận. Khác nhau là, bên Phi lơi nhuận thì mục tiêu và lời lãi nhằm giúp đỡ người yếu thế. Bên Không vì lợi nhuận thì lời lãi đó để sử dụng tái đầu tư cho doanh nghiệp. Điểm chung đều là doanh nghiệp, đều hoạt động để kiếm tiền, thu lời về, đều tuân thủ mọi quy định của một doanh nghiệp về các chế độ thuế khóa.

Bệnh viện tư nhân Phi lợi nhuận khi và chỉ khi, bệnh viện đó có cơ chế cho phép những người yếu thế được vào khám bệnh.

Trường học tư nhân phi lợi nhuận là nơi, trường đó có học sinh là những người yếu thế.

Hiện nay ở Việt Nam có 24 triệu người thuộc nhóm yếu thế của xã hội như những người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người ra tù hoàn lương, người tự kỷ,phụ nữ bạo hành, trẻ em bị mua bán …